Filoxenos House


120 Stratigou Xenofontos - 49100 MANTOÚKIONwww.cybevasion.fr/ho2897645
GPS : 39.625500 (39°37'31.8" N) / 19.905420 (19°54'19.51" E)